JSport.cz > Doprava

Doprava

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY:

  • Cena dopravy je závislá na dohodě s dopravcem
  • Termín doručení zásilky Vám telefonicky sdělí smluvní přepravce nebo zaměstnanec naší společnosti.
  • Po celou dobu přepravy se lze dotázat na naší informační lince na aktuální polohu zásilky.

POVINNOSTI ODBĚRATELE:

  • Odběratel je povinen při vykládání zásilky o hmotnosti vyšší než 60 kg poskytnout přiměřenou pomoc dopravci.
  • Odběratel nemůže převzetí zásilky podmiňovat kontrolou obsahu zjevně nepoškozené ucelené manipulační jednotky.
  • Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnost tomu nasvědčující je povinen požádat přepravce o sepsání zápisu o škodě.
  • Jde-li o zjevně neznatelné poškození,nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání,je příjemce zásilky povinen to sdělit okamžitě dodavateli.